tình yêu hôn nhân

Tình tay 3 và những điều chưa biết về hôn nhân

Nghĩ là làm, tôi bắt đầu hạn chế những lần cùng vợ đi dự tiệc và thay vào đó, tôi bắt đầu tuyển thêm một cô thư ký khác. Tiêu chuẩn chọn thư ký lần này của tôi khác với những lần trước. Tôi, một người đàn ông giàu có và quyền lực. Tôi sở